نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

قسمت چهارم پشت صحنه سریال «دل دار»

آنچه در قسمت آخر سریال«دل دار» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت سی و یکم سریال «دل دار» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت بیست و نهم سریال «دل دار» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت بیست و هشتم سریال «دل دار» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت 27 سریال «دل دار» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت 26 سریال «دل دار» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت بیست و پنجم سریال «دل دار» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت بیست و چهارم سریال «دل دار» می بینید+ویدیو

«شادی مختاری» بازیگر سریال «دل دار» را بیشتر بشناسیم+تصاویر

آنچه در قسمت بیست و سوم سریال «دل دار» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت بیست و دوم سریال «دل دار» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت 21 سریال «دل دار» خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 20 سریال «دل دار» خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 19 سریال «دل دار» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت 18 سریال«دلدار» خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 17 سریال«دلدار» خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 16سریال«دلدار» خواهد دید+ویدیو