نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

اصحاب کهف (۱۳۷۵)

X
نظر شما
ارسال نظر
حسن باقرلو

سریال اصحاب کهف خیلی سریال عالی و عبرت آموزی است و اگر چندین بار تماشا کنی سیر میشی.

+

اصحاب کهف (۱۳۷۵)

X

«اصحاب کهف»، قصه مردانی خداپرست است که به خاطر ظلم و جور پادشاه زمان و همچنین حفظ ایمانشان، از شهر گریخته و در غاری پناه می‌گیرند. آنان که دست یاری خدا و الطاف الهی پشتیبانشان است، به خوابی عمیق فرو می‌روند...

سریال

اصحاب کهف (۱۳۷۵)

«اصحاب کهف»، قصه مردانی خداپرست است که به خاطر ظلم و جور پادشاه زمان و همچنین حفظ ایمانشان، از شهر گریخته و در غاری پناه می‌گیرند. آنان که دست یاری خدا و الطاف الهی پشتیبانشان است، به خوابی عمیق فرو می‌روند...

1397/08/07 11879
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+