نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

بیداری(1386)

X
نظر شما
ارسال نظر
کاربر مهمان

خیلی خوب

+

بیداری(1386)

X

سینا، جوان ثروتمندی است که با وجود مخالفت‌های خانواده‌اش به شمال ایران رفته تا از تُرنگ که به همراه کاکا فاضل در خانه نگهبان خانه باغ شان زنده گی می‌کند، خواستگاری نماید.

سینا پدرش را مجاب می‌کند تا برای راضی کردن کاکا فاضل که حکم پدر ترنگ را دارد به شمال آمده و با ازدواج میان آن دو موافقت کنند.

سرانجام بی‌آنکه ازدواج آنها ثبت رسمی گردد، کاکا فاضل نکاحشان را می خواند تا ترنگ به همراه سینا به تهران رفته و مقدمات جشن ازدواجشان را فراهم نمایند...

سریال

بیداری(1386)

سینا، جوان ثروتمندی است که با وجود مخالفت‌های خانواده‌اش به شمال ایران رفته تا از تُرنگ که به همراه کاکا فاضل در خانه نگهبان خانه باغ شان زنده گی می‌کند، خواستگاری نماید.

سینا پدرش را مجاب می‌کند تا برای راضی کردن کاکا فاضل که حکم پدر ترنگ را دارد به شمال آمده و با ازدواج میان آن دو موافقت کنند.

سرانجام بی‌آنکه ازدواج آنها ثبت رسمی گردد، کاکا فاضل نکاحشان را می خواند تا ترنگ به همراه سینا به تهران رفته و مقدمات جشن ازدواجشان را فراهم نمایند...

1402/01/01 3722
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+