نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

سوء تفاهم (1397)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

سوء تفاهم (1397)

X

در فلم سوء تفاهم تعدادی از دانشجویان بلند پرواز سینما دختر ثروتمندی را به امید بازیگر شدن گروگان می گیرند، اما به تدریج ماجرای گروگان گیری و ساخت فلم پیچیده می شود تا جایی که دیگر تشخیص واقعیت و خیال ناممکن جلوه می کند.

فلم ها

سوء تفاهم (1397)

در فلم سوء تفاهم تعدادی از دانشجویان بلند پرواز سینما دختر ثروتمندی را به امید بازیگر شدن گروگان می گیرند، اما به تدریج ماجرای گروگان گیری و ساخت فلم پیچیده می شود تا جایی که دیگر تشخیص واقعیت و خیال ناممکن جلوه می کند.

1401/12/25
بیشتر...
نظرات
آنونس ها