نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

شارلاتان(1383)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

شارلاتان(1383)

X

شارلاتان روایتگر داستان دو جوان به نامهای حسن و بهروز می باشد که اوضاع مالی خوبی ندارند و بهروز با موتر سایکل در بیرون مسافرکشی می کند و حسن فلمنامه نویس است که هنوز موفق به فروش فلمنامه هایش نشده است بنابراین به یک کمپنی تولید فلم می رود و فلمنامه اش را در آنجا شرح می دهد و ...

فلم ها

شارلاتان(1383)

شارلاتان روایتگر داستان دو جوان به نامهای حسن و بهروز می باشد که اوضاع مالی خوبی ندارند و بهروز با موتر سایکل در بیرون مسافرکشی می کند و حسن فلمنامه نویس است که هنوز موفق به فروش فلمنامه هایش نشده است بنابراین به یک کمپنی تولید فلم می رود و فلمنامه اش را در آنجا شرح می دهد و ...

1399/11/30
بیشتر...
نظرات
آنونس ها