نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

سلام آقای مدیر (1398)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

سلام آقای مدیر (1398)

X

شخصیت محوری این مجموعه فردی به نام «امیرعلی صدر» است که به مدیریت دبیرستانی گماشته می‌شود که همه آن را تبعیدگاه می‌نامند. او که به علت فوت همسرش در شرایط روحی نامناسبی به سر می‌برد، خیلی زود درمی‌یابد برای جلوگیری از تعطیلی مکتب نیازمند ایجاد اعتماد، وفاق و همدلی میان دانش‌آموزان، همکاران و باشندگان محل است. کاری که در ابتدا غیرممکن به نظر می‌رسد، ولی با تلاش او و مسئولیت‌پذیری همگان به باز ماندن درهای مکتب می‌انجامد...

سریال

سلام آقای مدیر (1398)

شخصیت محوری این مجموعه فردی به نام «امیرعلی صدر» است که به مدیریت دبیرستانی گماشته می‌شود که همه آن را تبعیدگاه می‌نامند. او که به علت فوت همسرش در شرایط روحی نامناسبی به سر می‌برد، خیلی زود درمی‌یابد برای جلوگیری از تعطیلی مکتب نیازمند ایجاد اعتماد، وفاق و همدلی میان دانش‌آموزان، همکاران و باشندگان محل است. کاری که در ابتدا غیرممکن به نظر می‌رسد، ولی با تلاش او و مسئولیت‌پذیری همگان به باز ماندن درهای مکتب می‌انجامد...

1402/06/25 2255
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+