نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

خانواده دکتر ماهان (1398)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

خانواده دکتر ماهان (1398)

X

 این سریال داستانی است در ستایش زندگی و خوشبختی خانوادگی؛ داستانی که مخاطبش را به ساده زیستی داوطلبانه دعوت می‌کند.

داکتر «ماهان» یک دامپزشک است که به خاطر ماموریت کاری باید به همراه خانواده خود به شمال ایران سفر کند و در ادامه داستان ماجراهای مختلفی برای این فامیل رخ می دهد.

سریال

خانواده دکتر ماهان (1398)

 این سریال داستانی است در ستایش زندگی و خوشبختی خانوادگی؛ داستانی که مخاطبش را به ساده زیستی داوطلبانه دعوت می‌کند.

داکتر «ماهان» یک دامپزشک است که به خاطر ماموریت کاری باید به همراه خانواده خود به شمال ایران سفر کند و در ادامه داستان ماجراهای مختلفی برای این فامیل رخ می دهد.

1402/06/05 1535
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+