نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

دیوار (1391)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

دیوار (1391)

X

«جمیل» رییس یک گروه تبهکار است که توسط شوهر خواهر پولیسش «یونس سبزی» به محبس افتاده است و چند وقت قبل از رهایی از زندان، از دلبستگی میان دخترش با فرزند آقای سبزی باخبر می شود.

او با این که کینه و نفرت نسبت به یونس سراسر وجودش را فراگرفته است، با ازدواج فرزاندانشان موافقت می کند. او که در تمام این مدت سال ها به انتقام فکر می کرده در روز مراسم نکاح دخترش از محبس آزاد می شود و ...

 

سریال

دیوار (1391)

«جمیل» رییس یک گروه تبهکار است که توسط شوهر خواهر پولیسش «یونس سبزی» به محبس افتاده است و چند وقت قبل از رهایی از زندان، از دلبستگی میان دخترش با فرزند آقای سبزی باخبر می شود.

او با این که کینه و نفرت نسبت به یونس سراسر وجودش را فراگرفته است، با ازدواج فرزاندانشان موافقت می کند. او که در تمام این مدت سال ها به انتقام فکر می کرده در روز مراسم نکاح دخترش از محبس آزاد می شود و ...

 

1398/06/30 9374
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+