نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

کارآگاه علوی (1375)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

کارآگاه علوی (1375)

X

«کارآگاه علوی» مأمور اداره تأمینات می باشد که بین سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۴ در تهران ایفای وظیفه می کند.

این سریال دارای اپیزودهایی مانند «شروع دوباره»، «پی جویی یک جنایت»، «جواهرات گمشده»، «جنایت در خیابان پاستور»، «نامه‌ای به شاه»، «ترکمن‌ها»، «ماجرای لیستر»، «قتل در چاپخانه»، «پنج گلوله برای شاه»، «جنایت در تماشاخانه»، «قتل نخست وزیر» و «فرار» و … می باشد.

سریال

کارآگاه علوی (1375)

«کارآگاه علوی» مأمور اداره تأمینات می باشد که بین سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۴ در تهران ایفای وظیفه می کند.

این سریال دارای اپیزودهایی مانند «شروع دوباره»، «پی جویی یک جنایت»، «جواهرات گمشده»، «جنایت در خیابان پاستور»، «نامه‌ای به شاه»، «ترکمن‌ها»، «ماجرای لیستر»، «قتل در چاپخانه»، «پنج گلوله برای شاه»، «جنایت در تماشاخانه»، «قتل نخست وزیر» و «فرار» و … می باشد.

1398/04/26 8991
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+