نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

عقرب (1375)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

عقرب (1375)

X

قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه در منطقهٔ بلوچستان از طریق یکی از سران خود از یکی از مقامات بلند رتبه دولتی به نام «منصور یکه‌تاز» می‌خواهد در مقابل دریافت مبلغ هنگفتی دالر، اجازه عبور محمولهٔ آن‌ها را از منطقه بدهد، وی درخواست آنها را قبول می‌کند و بعد از دریافت پول‌ها، روز موعود با تمام قوا به کاروان قاچاق حمله می‌کند و آنان را دستگیر می‌کند…

فلم ها

عقرب (1375)

قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه در منطقهٔ بلوچستان از طریق یکی از سران خود از یکی از مقامات بلند رتبه دولتی به نام «منصور یکه‌تاز» می‌خواهد در مقابل دریافت مبلغ هنگفتی دالر، اجازه عبور محمولهٔ آن‌ها را از منطقه بدهد، وی درخواست آنها را قبول می‌کند و بعد از دریافت پول‌ها، روز موعود با تمام قوا به کاروان قاچاق حمله می‌کند و آنان را دستگیر می‌کند…

1402/05/26
بیشتر...
نظرات
آنونس ها