نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

امروز(1392)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

امروز(1392)

X

«یونس» دریور تکسی(راننده تاکسی) کهنه‌کار، در پایانِ یک روزِ کاری به زن جوان بارداری کمک می‌کند تا به شفاخانه برسد. غافل از اینکه در شفاخانه اتفاقاتِ زیادی در انتظارِ اوست. داکتر و پرسونل شفاخانه پیشداوری‌هایی گوناگون دربار موتربان و ارتباطش با زن دارند، اما در مقابل پرسش‌های خود فقط با سکوت وی روبرو می‌شوند.

فلم ها

امروز(1392)

«یونس» دریور تکسی(راننده تاکسی) کهنه‌کار، در پایانِ یک روزِ کاری به زن جوان بارداری کمک می‌کند تا به شفاخانه برسد. غافل از اینکه در شفاخانه اتفاقاتِ زیادی در انتظارِ اوست. داکتر و پرسونل شفاخانه پیشداوری‌هایی گوناگون دربار موتربان و ارتباطش با زن دارند، اما در مقابل پرسش‌های خود فقط با سکوت وی روبرو می‌شوند.

1400/07/22
بیشتر...
نظرات
آنونس ها