نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

سفیر(1361)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

سفیر(1361)

X

قیس بن مسهر با نقش‌آفرینی فرامرز قریبیان، نماینده‌ی امام حسین(ع) است که با نامه‌ای برای سلیمان خزاعی به طرف کوفه می‌رود و در راه به دست راه‌داران ابن زیاد، والی کوفه، دستگیر و به زندان افکنده می‌شود.

 

فلم ها

سفیر(1361)

قیس بن مسهر با نقش‌آفرینی فرامرز قریبیان، نماینده‌ی امام حسین(ع) است که با نامه‌ای برای سلیمان خزاعی به طرف کوفه می‌رود و در راه به دست راه‌داران ابن زیاد، والی کوفه، دستگیر و به زندان افکنده می‌شود.

 

1403/04/21
بیشتر...
نظرات