نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

وضعیت سفید ( 1387–1390)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

وضعیت سفید ( 1387–1390)

X

به هنگام شروع موشک باران تهران از زمستان ۱۳۶۶ اعضای خانواده‌ای پرجمعیت که تقریباً همه با هم  اختلاف دارند برای دوری از حملات دشمن ساکن باغ مادرشان درقریه ای  واقع در حومه تهران می‌شوند. قریه ای  که مکتب اصلی آن تبدیل به محل اسکان بخشی از اهالی جنگ زده شده‌است.

استقرار این خانواده در باغ و هم‌جواری آن‌ها با مردم روستا که در اوج همدلی بسر می‌برند، حوادث گوناگونی را برای خانواده رقم می‌زند که باعث درک آن‌ها از مشکلات یکدیگر و ریشه‌های بی‌اهمیت اختلافاتشان می‌شود. آن‌ها در طی این ماجراها درمی‌یابند که استعداد کمک و یاری به یکدیگر را دارند و...اما هسته ی مرکزی و نقش اول داستان نوجوانی به نام امیر است که اتفاقات جالبی برای وی می افتد و داستان های گوناگونی که بقیه ی اعضای خانواده با یکدیگر دارند به صورت موازی قصه را پیش می برد.

سریال

وضعیت سفید ( 1387–1390)

به هنگام شروع موشک باران تهران از زمستان ۱۳۶۶ اعضای خانواده‌ای پرجمعیت که تقریباً همه با هم  اختلاف دارند برای دوری از حملات دشمن ساکن باغ مادرشان درقریه ای  واقع در حومه تهران می‌شوند. قریه ای  که مکتب اصلی آن تبدیل به محل اسکان بخشی از اهالی جنگ زده شده‌است.

استقرار این خانواده در باغ و هم‌جواری آن‌ها با مردم روستا که در اوج همدلی بسر می‌برند، حوادث گوناگونی را برای خانواده رقم می‌زند که باعث درک آن‌ها از مشکلات یکدیگر و ریشه‌های بی‌اهمیت اختلافاتشان می‌شود. آن‌ها در طی این ماجراها درمی‌یابند که استعداد کمک و یاری به یکدیگر را دارند و...اما هسته ی مرکزی و نقش اول داستان نوجوانی به نام امیر است که اتفاقات جالبی برای وی می افتد و داستان های گوناگونی که بقیه ی اعضای خانواده با یکدیگر دارند به صورت موازی قصه را پیش می برد.

1399/07/08 8534
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+