نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

دلیران تنگستان(1353)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

دلیران تنگستان(1353)

X

انگلستان به جنوب ایران حمله می‌کند و «احمد تنگستانی» به همراه ۳۰۰ دلاور، در قلعه‌ای ویران، به دفاع از خاک ایران می‌پردازند. دو انگلیسی که مزاحم نوامیس مردم می شود به دست ایشان کشته می‌شوند و دولت انگلیس به بهانه خونخواهی آنان، از آب و خشکی به مردم حمله می‌کند و همه را به خاک و خون می کشد .  سال ها از اشغال و ظلم انگلیسی ها می گذرد و جوانی به نام «رئیس‌علی دلواری»، مردم دلوار و تنگستان را متشکل و مسلح می‌کند و به دفاع از خاک میهن در مقابل تجاوز بیگانگان می‌پردازد.

سریال

دلیران تنگستان(1353)

انگلستان به جنوب ایران حمله می‌کند و «احمد تنگستانی» به همراه ۳۰۰ دلاور، در قلعه‌ای ویران، به دفاع از خاک ایران می‌پردازند. دو انگلیسی که مزاحم نوامیس مردم می شود به دست ایشان کشته می‌شوند و دولت انگلیس به بهانه خونخواهی آنان، از آب و خشکی به مردم حمله می‌کند و همه را به خاک و خون می کشد .  سال ها از اشغال و ظلم انگلیسی ها می گذرد و جوانی به نام «رئیس‌علی دلواری»، مردم دلوار و تنگستان را متشکل و مسلح می‌کند و به دفاع از خاک میهن در مقابل تجاوز بیگانگان می‌پردازد.

1398/06/11 4864
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+