نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

آخرین دعوت(1387)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

آخرین دعوت(1387)

X

«آخرین دعوت»، سریالی درام، خانوادگی و ماجراجویی است که سرگذشت استاد دانشگاهی به نام «یوسف زمانی فر» را روایت می کند که سابقا وکیل پارلمان ایران بوده است و در یک ماموریت برای یافتن اسنادی مهم ، توسط مخالفینش اختطاف و سپس مجروح شده و در بیابان رها می شود.

وی بعد از به هوش آمدن در بیابان متوجه می شود به حدود 1400 سال قبل بازگشته است. این در حالی است که در این زمان واقعه عاشورا نیز در شرف وقوع است …

سریال

آخرین دعوت(1387)

«آخرین دعوت»، سریالی درام، خانوادگی و ماجراجویی است که سرگذشت استاد دانشگاهی به نام «یوسف زمانی فر» را روایت می کند که سابقا وکیل پارلمان ایران بوده است و در یک ماموریت برای یافتن اسنادی مهم ، توسط مخالفینش اختطاف و سپس مجروح شده و در بیابان رها می شود.

وی بعد از به هوش آمدن در بیابان متوجه می شود به حدود 1400 سال قبل بازگشته است. این در حالی است که در این زمان واقعه عاشورا نیز در شرف وقوع است …

1398/06/09 5002
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+