نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

پخش قسمت اول سریال «سمندون»امروز از آی فیلم۲+ویدیو

دستمزد بازیگر مشهور «خانه سبز» از زبان «بیژن بیرنگ»

«سمندون» به آی فیلم2 می آید

سکانسی احساسی از سریال «خانه سبز» به مناسبت سالروز درگذشت «حمیده خیرآبادی»

قسمت آخر سریال «در قلب من» را از شبکه آی فیلم 2 تماشا کنید+ویدیو

آنچه در قسمت 28 سریال «در قلب من» تماشا می کنید+ویدیو

آنچه در قسمت 27 سریال « در قلب من» می بینید+ویدیو

قسمت 26 سریال در قلب من را از شبکه آی فیلم 2 تماشا کنید+ویدیو

قسمت 25 سریال «در قلب من» را از شبکه آی فیلم 2 را تماشا می کنید

قسمت 24 سریال «در قلب من » را از آی فیلم2 تماشا کنید+ویدیو

قسمت بیست و سوم سریال «در قلب من» را از شبکه آی فیلم 2 تماشا کنید+ویدیو

قسمت بیست و دوم سریال «در قلب من» را از شبکه آی فیلم 2 تماشا کنید+ویدیو

قسمت بیست و یکم سریال «در قلب من» را از شبکه آی فیلم 2 تماشا کنید+ویدیو

قسمت بیستم سریال «در قلب» من را از شبکه آی فیلم 2 تماشا کنید

قسمت نوزدهم سریال «در قلب من» را از شبکه آی فیلم 2 تماشا کنید+ویدیو

قسمت هفدهم سریال «در قلب من » را از شبکه آی فیلم 2 تماشا کنید+ویدیو

قسمت شانزدهم سریال «در قلب من» را از شبکه آی فیلم 2 تماشا کنید

قسمت پانزدهم سریال «در قلب من» را از شبکه آی فیلم 2 تماشا کنید+ویدیو