نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

ریشه در خون(1363)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

ریشه در خون(1363)

X

جوانی به نام حجت، كه بر ضد قانون كاپيتولاسيون فعاليت می كند، قرار است به همراه رسول از قریه ای به قریه ديگر منتقل شود. حجت در حمله ماموران كشته می شود، اما قبل از مرگ كيف حامل اسناد خود را به رسول می دهد، رسول، كه زخم برداشته، به جنگل می گريزد و در كلبه پيرمردی به نام شيرعلی پناه می گیرد و...

فلم ها

ریشه در خون(1363)

جوانی به نام حجت، كه بر ضد قانون كاپيتولاسيون فعاليت می كند، قرار است به همراه رسول از قریه ای به قریه ديگر منتقل شود. حجت در حمله ماموران كشته می شود، اما قبل از مرگ كيف حامل اسناد خود را به رسول می دهد، رسول، كه زخم برداشته، به جنگل می گريزد و در كلبه پيرمردی به نام شيرعلی پناه می گیرد و...

1399/11/09
بیشتر...
نظرات
آنونس ها