نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

فاکتور 8 (1388)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

فاکتور 8 (1388)

X

داکتر ایرانمنش که در رشته دواسازی تحصیل کرده است فرمول دوای خاصی به نام فاکتور 8 را کشف می کند که باعث می شود ایران در ساخت این نوع دوا خودکفا شود اما تعدادی از سودجویان قصد جلوگیری از تولید آن را دارند اما...

سریال

فاکتور 8 (1388)

داکتر ایرانمنش که در رشته دواسازی تحصیل کرده است فرمول دوای خاصی به نام فاکتور 8 را کشف می کند که باعث می شود ایران در ساخت این نوع دوا خودکفا شود اما تعدادی از سودجویان قصد جلوگیری از تولید آن را دارند اما...

1398/05/25 5181
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+