نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

همه بچه های من (۱۳۸۷)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

همه بچه های من (۱۳۸۷)

X

«همه بچه‌های من» داستان زنی به نام «پوراندخت» را روایت می‌کند که در ظاهر تنها است اما برای تمام اعضای فامیلش مثل یک تکیه‌گاه و سنگ صبور می‌ماند.

او در مواقع مشکلات، آنان را همراهی و راهنمایی می‌کند؛ با اینکه «پوراندخت» فرزندی ندارد اما همه بچه‌های برادر و خواهرانش ، حتی فرزند خرد همسایه را مثل فرزندان خود دوست دارد و ...

سریال

همه بچه های من (۱۳۸۷)

«همه بچه‌های من» داستان زنی به نام «پوراندخت» را روایت می‌کند که در ظاهر تنها است اما برای تمام اعضای فامیلش مثل یک تکیه‌گاه و سنگ صبور می‌ماند.

او در مواقع مشکلات، آنان را همراهی و راهنمایی می‌کند؛ با اینکه «پوراندخت» فرزندی ندارد اما همه بچه‌های برادر و خواهرانش ، حتی فرزند خرد همسایه را مثل فرزندان خود دوست دارد و ...

1398/03/14 10447
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+