نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

شروع پخش سریال طنز «همسایه ها» در آی فیلم 2+ویدیو

جایگزین سریال «ترش و شیرین» در آی فیلم2 مشخص شد

به یاد درگذشتگان سریال «زن بابا»؛ از «سیروس گرجستانی» تا «محمود بهرامی»

وصیت زنده یاد «سیروس گرجستانی» در سریال «زن بابا»+ ویدیو

شروع پخش سریال «زن بابا» در آی فیلم 2+ویدیو

سریال طنز «زن بابا» را از شبکه آی فیلم 2 تماشا کنید

آنچه در قسمت اول سریال «خوش نشین ها» می بینید+ویدیو

سریال «خوش نشین ها» به زودی در آی فیلم 2+ویدیو

آنچه در قسمت آخر سریال «کوبار» خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 34 سریال «کوبار» خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 33 سریال «کوبار» خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 30 سریال «کوبار»خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 28 سریال «کوبار»خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 27 سریال «کوبار»خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 26 سریال «کوبار» خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 24 سریال «کوبار» خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 23 سریال «کوبار» خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 22 سریال «کوبار» خواهد دید+ویدیو