نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

نگاهی به فیلم «علفزار» در برنامه سینما آی فیلم

آنچه در قسمت 25 سریال «مرگ تدریجی یک رویا» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت 16«مرگ تدریجی یک رویا» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت 22 سریال «از سرنوشت» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت 19سریال «از سرنوشت» می بینید+ویدیو

«مرگ تدریجی یک رویا» به زودی از آی فیلم2

آنچه در قسمت 15 سریال «از سرنوشت» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت 14 سریال «از سرنوشت» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت 13 سریال «از سرنوشت» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت ۱2 سریال «از سرنوشت» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت 11 سریال «از سرنوشت» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت 10سریال «از سرنوشت» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت 4 سریال «از سرنوشت» می بینید+ویدیو

زمان پخش فصل چهارم سریال «از سرنوشت» مشخص شد

جایگزین سریال «پایتخت» در آیفیلم۲ مشخص شد

با مهم ترین فیلم های چهلمین جشنواره فیلم فجر بیشتر آشنا شوید؛ «بی رویا»

آنچه در قسمت اول سریال «پنچری» تماشا می کنید+ویدو

سریال طنز «پنچری» را از آی فیلم2 تماشا کنید