نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

جوانی (1377)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

جوانی (1377)

X

 این فلم داستان زندگی امیر با هنرنمایی «ابوالفضل پورعرب» است که به همراه دوستان خود نوید و عظیم به کارهای خلاف اشتغال دارد. او در پی دزدیدن کیف الهام که دانشجوی رشته فلمسازی است با او آشنا می شود. شهاب از دوستان امیر که رئیس یکی از باندهای قاچاق است به دنبال عدم همکاری امیر، در پی یک توطئه او را به پولیس معرفی می کند. امیر پس از دستگیری بدنبال همکاری اش با پولیس در شناسایی عوامل توزیع مواد مخدر از جمله شهاب از محبس آزاد می شود. الهام به دنبال ساخت فلم خود و در پی یافتن شخصیت اصلی فلم که شباهت زیادی به امیر دارد با او رابطه برقرار کرده و ...

فلم ها

جوانی (1377)

 این فلم داستان زندگی امیر با هنرنمایی «ابوالفضل پورعرب» است که به همراه دوستان خود نوید و عظیم به کارهای خلاف اشتغال دارد. او در پی دزدیدن کیف الهام که دانشجوی رشته فلمسازی است با او آشنا می شود. شهاب از دوستان امیر که رئیس یکی از باندهای قاچاق است به دنبال عدم همکاری امیر، در پی یک توطئه او را به پولیس معرفی می کند. امیر پس از دستگیری بدنبال همکاری اش با پولیس در شناسایی عوامل توزیع مواد مخدر از جمله شهاب از محبس آزاد می شود. الهام به دنبال ساخت فلم خود و در پی یافتن شخصیت اصلی فلم که شباهت زیادی به امیر دارد با او رابطه برقرار کرده و ...

1400/06/11
بیشتر...
نظرات
آنونس ها