نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

سریال «بیداری» جایگزین «بازی نقاب ها» می شود+ ویدیو

توقف پخش سریال «خانه به دوش» از آی فیلم2

گفت و گو با عوامل تولید تیتراژ سریال «یادداشت های یک زن خانه دار» در «گرامافیلم»

آنچه در قسمت آخر سریال «ساختمان 85» می بینید+ ویدیو

آنچه در قسمت 25 سریال «ساختمان 85» می بینید+ ویدیو

آنچه در قسمت 26 سریال «ساختمان 85» می بینید+ ویدیو

آنچه در قسمت 24 سریال «ساختمان 85» می بینید+ ویدیو

آنچه در قسمت 23 سریال «ساختمان 85» می بینید+ویدیو

آنچه در قسمت 22 سریال «ساختمان 85» می بینید+ ویدیو

آنچه در قسمت 19 سریال «ساختمان 85» می بینید+ ویدیو

آنچه در قسمت 18 سریال «ساختمان 85» می بینید+ ویدیو

آنچه در قسمت 17سریال «ساختمان 85» می بینید+ ویدیو

آنچه در قسمت 16 سریال «ساختمان 85» می بینید+ ویدیو

آنچه در قسمت 15 سریال «ساختمان 85» خواهد دید+ویدیو

آنچه در قسمت 5 سریال «ساختمان 85» می بینید+ ویدیو

آنچه در قسمت 4 سریال «ساختمان 85» می بینید+ ویدیو

قسمت آخر سریال «پریا» را از آی فیلم2 تماشا کنید+ویدیو

امروز در سریال «پریا» می بینید؛ «پریا» و «کیوان» در آستانه جدایی